Hiển thị kết quả duy nhất

Giá gốc là: 14.200.000 VNĐ.Giá hiện tại là: 9.600.000 VNĐ.