Cho phép con người tương tác với công nghệ theo cách tiện dụng và hiệu quả là cốt lõi trong các nguyên tắc thiết kế của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc tạo ra các giải pháp tối giản phù hợp với môi trường của họ và điều chỉnh công nghệ theo yêu cầu vật lý của người dùng chứ không phải ngược lại.